Store Havedag 21 juli 2013

27- 28 graders varme. Vi startede ved de mobile bede, kaffe og te i skyggen. Herefter vanding, lugning og gødskning af de mobile bede. Enkelte planter blev også sat. Bl.a. Vietnamesisk koriander.
Erfaringerne indtil nu:
Planterne er blevet vandet godt af en ung fritidsjobber og Helle, men på trods heraf trives de ikke så godt. En research og en samtale med en erfaren gartner afslører, at det muld vi har fået leveret, ikke er egnet, det hedder nemlig på regningen "harpet muld". Harpet muld er sigtet jord. Det betyder at alle sten i jorden er små og lige store, og at der derfor ikke kommer ilt nok ned til rødderne, der er heller ikke ret meget organisk stof i jorden (træ, blade, stængler), det er nemlig også sigtet fra.
Næste år skal der i stedet en blanding af normal jord og champost i. Vi prøver at få planterne til at trives på trods af den "harpede muld", ved at gøde dem med organisk gødning.
 
I Gelleruphaven blev der klippet græskanter, luget, fjernet en masse af de buske der breder sig ind på grunden. De klippes af ved jorden med grensaks. Ind imellem hvile i skyggen. Spejderne byggede på deres hule.
 
På grund af de 30 graders varme, var der ingen deltagere, der havde lyst til en tur til haver i området.
 
26 deltog, heraf 16 børn. Nogen deltog i første del ved de mobile bede, andre var med hele dagen. 
 
Tak til RealDania for støtte til afholdelse af dagen og til materialer til denne og efterfølgende havedage.
 
Tak til Tuborgs Grønne Fond, som har doneret penge til indkøb af rammer, muld m.m. til de mobile bede. 
 
 
21 juli 2013. Kl. 13-17.