Havedag maj

Havedag 16 maj 2016.
 
De mobilebede blev omdøbt til Gelleruphaven den dag.
 
Ramallah spejderne har i vinters lavet de fineste skilte.
Der blev plantet, sat skilte op og grillet.

Labyrinten i baggrunden er blevet til ved støtte fra Byggerodsoase midlerne under Helhedsplanen 
 
32 beboere deltog heraf 20 børn.